Trở thành một Mentor

Tìm

Từ khoá

Gửi

Đang tải từ Vimeo...

  • Tham gia vào một kinh nghiệm thực tế trong một lĩnh vực kinh doanh nhu cầu cao. Sinh viên dành cả hai học kỳ làm việc trên một loạt các dự án hướng ngành, giải quyết các vấn đề kinh doanh tập trung vào dữ liệu và học hỏi về phần thưởng của công việc dựa trên dự án.
  • Sử dụng Excel và tableau, học sinh phân tích và giải thích thông tin định lượng như là một trình điều khiển quan trọng của phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả. Học sinh kiểm tra các phương pháp thống kê như khái niệm lấy mẫu, phân tích hồi quy và các thủ tục suy luận và sau đó trực tiếp áp dụng chúng cho dữ liệu kinh doanh thực và có liên quan. Họ tìm hiểu cách xây dựng mô hình dự báo doanh nghiệp dựa trên phương pháp phân tích và làm việc với các nhà lãnh đạo từ ngành phân tích dữ liệu như Nielsen, Centriam và Best Buy để hiểu cách các ổ đĩa dữ liệu cải thiện hiệu suất trong các doanh nghiệp hiện đại. Chương trình này được cung cấp cho Juniors và người cao niên.

Tín dụng khóa học
Khóa học dài năm, hai tín chỉ kiếm:

AP thống kê (một trong những tín dụng trong toán)

IB Business Management SL hoặc HL (một tín chỉ tự chọn)

Khách giảng viên


Dịch vụ ECSE

Giảng viên khách cung cấp chuyên môn về các chủ đề liên kết với chương trình VANTAGE. Giáo viên sử dụng cách tiếp cận nội dung đầu tiên để học tập, cho phép bạn nắm vững nội dung cốt lõi học tập, và sau đó xem nó được thực hiện như thế nào bởi các đối tác kinh doanh để cung cấp các giải pháp cho những thách thức trong thế giới thực.

Mentorship và mạng

Tất cả các sinh viên VANTAGE có một người cố vấn 1:1, nhưng mạng mở rộng vượt ra ngoài một chuyên nghiệp. Cố vấn thường mở cửa và giảng viên khách tự do chia sẻ thông tin liên lạc của họ, một số cung cấp việc làm và thăm trang web mở rộng.

Không rõ
Giám đốc VANTAGE
612-730-5491
roger.andre@minnetonkaschools.org

Huong
Chương trình VANTAGE chiến lược gia
stephanie.lolich@minnetonkaschools.org

Missy Bemm
Điều phối viên chương trình VANTAGE
missy.bemm@minnetonkaschools.org

Trụ sở VANTAGE
4350 đường Baker
Minnetonka, MN 55343
952-224-0380

Linkedin Twitter Instagram