Hội chợ hoạt động mùa thu MHS

Khám phá một tài năng tiềm ẩn, hỗ trợ một nguyên nhân, tạo kết nối mới và nhiều hơn nữa.

Hội chợ hoạt động mùa thu
Thứ tư, Tháng Chín 28, 2022
10 giờ sáng - 2 giờ chiều
MHS Commons

Dừng lại trong giờ ăn trưa của bạn và thăm các đại diện từ Câu lạc bộ MHS và Làm giàu. Xem trước các dịch vụ của chúng tôi bằng cách nhấp vào tên câu lạc bộ trên trang Câu lạc bộ &; Làm giàu.
 
Hẹn gặp lại các bạn tại Hội chợ!
 
Tiêu đề hội chợ hoạt động