Tôi hân hạnh được phục vụ các học sinh, phụ huynh, giáo viên và các thành viên cộng đồng của Hội đồng trường Minnetonka. Tôi đã là một tình nguyện viên phụ huynh đang hoạt động kể từ khi chuyển vào huyện trong 2009. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các chương trình sáng tạo mà truyền cảm hứng cho trẻ em để đạt được mức độ cao nhất của họ về thành tích học tập và cá nhân trong khi vẫn giữ cho huyện của chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo thành công trong các trường học của chúng tôi. Tôi cam kết với bạn và gia đình của bạn vì con bạn xứng đáng một nền giáo dục xuất sắc và kinh nghiệm của trường. Xin vui lòng liên hệ với tôi với ý kiến hoặc câu hỏi.

Tiêu đề Giám đốc
Địa chỉ

6372 Chandler CT.
Eden Prairie, MN 55346

Email

katie.becker@minnetonkaschools.org

Điện thoại

612-281-0025

Giáo dục và/hoặc nền quân sự

Cử nhân tâm lý, đại học Wisconsin-Eau Claire

Ủy ban hiện tại

Gán

AMSD (Hiệp hội các Khu Học Chánh Metropolitan)
Tư vấn giáo dục cộng đồng
Tư vấn mầm non/ECFE

Các thông tin trên Trang này đã được cung cấp bởi các thành viên hội đồng trường. Bởi vì các thành viên hội đồng trường được bầu làm cán bộ và không phải nhân viên, học khu Minnetonka không thực hiện kiểm tra nền, chưa xác minh thông tin được cung cấp và không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Nguyen

Katie Becker, Giám đốc