16 Tháng bảy, 2020

Hội đồng trường Minnetonka và Chính quyền quận tin rằng sự bất công và phân biệt đối xử về chủng tộc có sự hiện diện phổ biến trên khắp Hoa Kỳ và cộng đồng trường học của chúng ta không được miễn dịch. Học sinh, cựu sinh viên, nhân viên và phụ huynh đã liên lạc với Hội đồng trường Minnetonka và lãnh đạo quận trong vài tuần qua để dũng cảm chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ về sự phân biệt đối xử vì chủng tộc, tôn giáo và / hoặc khuynh hướng tình dục của họ. Những câu chuyện rất cảm động, và chúng đáng lo ngại. Chúng tôi đang lắng nghe và đồng ý rằng có những việc chúng tôi phải làm để làm cho khu học chánh của chúng tôi trở thành một môi trường chào đón và hòa nhập cho tất cả học sinh, gia đình và nhân viên.

Hội đồng trường Minnetonka đang phát triển một loạt các bước hành động có thể đo lường được, có ý nghĩa và có chủ ý để Học khu thực hiện trong việc nhổ tận gốc, giải quyết và làm việc để ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong các trường học của chúng tôi. Các bước này sẽ được báo cáo trong những tuần tới khi các mục tiêu hàng năm của Học khu được hoàn thành.
 
Chúng tôi cam kết hành động và thực hiện những thay đổi cần thiết. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với học sinh, phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng trong công việc quan trọng này. Nó sẽ không được thực hiện một cách cô lập và sẽ đòi hỏi sự cân nhắc chu đáo. Trong môi trường hiện tại do đại dịch COVID-19 gây ra, các tòa nhà Quận của chúng tôi hiện có những hạn chế về công suất rất hạn chế; tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc trên một phương pháp khả thi để thu thập thêm đầu vào từ tất cả các bên liên quan.

Khi kế hoạch quan trọng này tiến lên phía trước, Hội đồng trường và lãnh đạo Học khu sẽ lắng nghe với lòng trắc ẩn, kiểm tra những thành kiến của chính chúng tôi và xác định những gì chúng tôi cũng có thể làm cá nhân để giúp đảm bảo tất cả học sinh, gia đình và nhân viên cảm thấy an toàn và được chấp nhận. Chúng tôi sẽ là một phần của giải pháp, để dẫn dắt bằng ví dụ và tiếp tục lắng nghe và học hỏi.
 
Katie Becker
Chủ tịch Hội đồng trường Minnetonka

Dennis L. Peterson
Giám đốc các trường học