Đêm hè

 Đêm rượu giữa mùa hè

Tìm hiểu về cách Quỹ hỗ trợ tất cả các trường trong học khu thông qua Chương trình Tài trợ Giáo viên của chúng tôi, được tổ chức bởi các thành viên hội đồng quản trị Quỹ

Thức ăn tuyệt vời, rượu vang tuyệt vời, và những người bạn tuyệt vời
Hãy theo dõi ngày của chúng tôi vào Mùa hè 2021