Học bổng dịch vụ nữ Hướng đạo

Học bổng dịch vụ nữ Hướng đạo

Học bổng dịch vụ nữ Hướng đạo được thành lập vào 2018 bởi Betty Shaw để nhận ra một người cấp cao những kinh nghiệm dịch vụ cộng đồng mẫu mực thông qua nữ Hướng đạo. Một học bổng đại học có thể được trao mỗi năm cho một trường trung học Minnetonka High School, những người đã tham gia đáng kể trong nữ Hướng đạo sinh.


Ứng viên quan tâm có thể áp dụng qua đơn xin học bổng MHS tại địa phương. Liên hệ với văn phòng tư vấn cao đẳng trường trung học Minnetonka để biết thêm thông tin.

Người nhận học bổng trong quá khứ

  • 2019-Faith Robinson và Megan Watras
  • 2018-Amanda Tahnk-Johnson

 

Girl_Scout_Service_Scholarship_2018_v3

2018 người nhận học bổng Amanda Tahnk-Johnson với Betty Shaw.