Thẻ sao

TUẦN LỄ TRI ÂN GIÁO VIÊN 2020
4 tháng 5-8 tháng 5

Hãy để giáo viên của bạn biết rằng họ là một ngôi sao bằng cách gửi cho họ một e-gram cá nhân hoá từ Quỹ

Bạn là một ngôi sao

Đặt hàng một "you're A Star" e-gram từ 28 tháng tư đến 07 tháng 5 và quỹ sẽ gửi nó thay cho bạn với một tin nhắn cá nhân. 

Quyên góp bắt đầu lúc $5,00-Click vào đây để đặt hàng.

 

Tất cả tiền thu lợi ích chương trình giáo viên Grant của chúng tôi