Huấn luyện an toàn và tự vệ

Tonka CARES được rút ra để cung cấp cho bạn hàng năm thứ 5 Not ME! Khóa học an toàn và tự vệ. Được tài trợ bởi Oppidan, Tonka CARES và Minnetonka Public Schools. Để đăng ký và thanh toán xem bên dưới. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để dạy cho những người thân yêu của bạn về việc ra quyết định lành mạnh, trách nhiệm của người ngoài cuộc và bảo vệ an toàn. Một cơ hội tuyệt vời cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là cho những người di chuyển ra khỏi nhà ở của cha mẹ và / hoặc vào đại học.

Không phải tôi!

Studets hạnh phúc đứng trong Commons trường trung học
Logo Tonka CARES

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận lời nhắc hàng tuần, mẹo hoạt động vui vẻ, bài viết hấp dẫn và hơn thế nữa!

biểu tượng facebook logo twitter

Christine Arulanantham
Điều phối viên dự án
christine.arulanantham@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)