Khoảng cách cho Deephaven

Khi: Các D4D Color Run sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 21 tháng 9, 2019. Nhận phòng lúc 8 giờ sáng, bắt đầu đi bộ/chạy tại 9 a. m với vụ nổ màu lúc 10:00 sáng. Sự kiện này chạy cho đến 10:30 giờ sáng

Trong đó: Gặp gỡ tại Sân chơi Deephaven Track. Các tuyến đường sẽ được đánh dấu xung quanh sân chơi, theo dõi, và xung quanh con đường được đánh dấu khu phố. Bãi đậu xe có hạn, vì vậy hãy đi bộ, chạy, xe đạp hoặc Carpool. 

Lý do: Để thúc đẩy y tế và sức khỏe trong trường học và cộng đồng của chúng tôi và để quyên góp tiền cho nhiều chương trình học tuyệt vời của chúng tôi! Quyên góp hoan nghênh!

SIGN UP: đăng ký bây giờ là mở!  Đăng ký tại www.DeephavenPTA.MembershipToolkit.com trên trang Sign-UPS.  $25 mỗi người, $100 mỗi gia đình.

Câu hỏi: Xin vui lòng liên hệ với Tanya Streifel.

Hình ảnh từ quá khứ D4D Color chạy