Cẩm nang phụ huynh

Thân yêu Excelsior tiểu học gia đình:

Mục đích của cuốn sổ tay này là để cung cấp một tham chiếu cho phụ huynh và học sinh về các chính sách chung, thông tin và các sự kiện tại trường học của chúng tôi. Tôi hy vọng bạn và con bạn sẽ đọc nó một cách cẩn thận. Tôi cũng khuyến khích bạn tham khảo trang web trường học của chúng tôi thường xuyên để được up-to-date thông tin về các sự kiện và thành tựu cụ thể.

Chúng tôi mong muốn cung cấp một trải nghiệm giáo dục xuất sắc cho con bạn tại Excelsior Elementary. Tôi hy vọng bạn cảm thấy niềm tự hào và quyền sở hữu cho các chương trình chúng tôi cung cấp trong năm nay. Giáo dục là một nỗ lực hợp tác giữa nhân viên, phụ huynh và trẻ em. Hãy hoạt động trong việc thực hiện một sự khác biệt trong cuộc sống của con bạn bằng cách tham gia. Đặt câu hỏi, đi đến các sự kiện và cho con em biết rằng các vấn đề trường học và học tập!

Của Stacy

Chính