Secret Shop và Holiday Boutique

Goody, Goody gumdrops... cuộc đua vào các cửa hàng sweetest trong thị trấn!

Khi: Thứ bảy, tháng mười hai 7, 2019 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ tối.
Trong đó: Quán cà phê Minnewashta
Gì: The Secret Shop cho trẻ em một cơ hội để mua quà tặng cho bạn bè, gia đình, giáo viên và vật nuôi với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trường trung học. Vé có thể được mua qua tiền mặt, kiểm tra hoặc thẻ tín dụng tại lối vào. Trẻ em sẽ sử dụng các vé để mua quà tặng khác nhau, giá từ $2-$ 10. Tất cả các quà tặng được bọc bởi tình nguyện viên.
Who: Minnewashta gia đình và tất cả các thành viên cộng đồng khác.

Trong khi các trẻ em đang mua sắm, cha mẹ có thể truy cập vào các nhà cung cấp trên trang web bao gồm cả tên lửa đẩy Minnetonka!