Trí tưởng tượng hội chợ

Các Imagination hội chợ là một cơ hội thú vị cho tất cả các sinh viên (mẫu giáo đến lớp 5) để chia sẻ mặt sáng tạo của họ! Nó giống như một hội chợ khoa học, nhưng với khả năng không giới hạn. Vẽ, xây dựng, sơn, nghiên cứu một chủ đề, Đan, keo, ước mơ! Đăng ký vào thứ sáu, tháng hai 21. Các dự án bị bỏ vào thứ ba tháng 3 9 trước khi đi học. Hội chợ sẽ mở cửa cho gia đình và bạn bè vào thứ hai tháng 3 9 từ 6 đến 7:30 p.m.

Xin vui lòng không có chất nhờn hoặc Handouts, cảm ơn bạn.

Đăng ký mẫu