Trái tim tuần cách để hiến tặng

Tuần lễ trái tim là một cơ hội cho sinh viên và nhân viên của MHS đến với nhau và quyên góp tiền cho Minnetonka Family Friends. Gia đình bạn bè là một tổ chức hỗ trợ sinh viên Minnetonka và gia đình của họ đang cần sự giúp đỡ tài chính bằng cách làm bất cứ điều gì từ thanh toán hóa đơn nhiệt của họ để chăm sóc một khoản phí ứng dụng ACT để mua một máy tính Graphing.

  • $10 trường ăn vặt
  • $25 chuyến đi trường
  • $50 lệ phí thử nghiệm
  • $75 chi phí ăn trưa
  • $100 cửa hàng tạp hóa
  • Hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác!

Thực hiện một Donation

Bạn bè gia đình Gala

Thứ năm, tháng hai 14 từ 5-7 tại MHS quán cà phê

$10/người hoặc $40/gia đình của bốn hoặc nhiều hơn

  • Silent đấu giá
  • Bữa tối được phục vụ bởi Spasso
  • Nhạc sống của học sinh MHS
  • Khuôn mặt sơn và Carnival trò chơi (mang lại cho gia đình của bạn!)

Nhận véMHS