Minnetonka học thuật tài năng tìm kiếm (ACT/SAT thử nghiệm)

Tìm kiếmtài năng họcthuật Minnetonka lớp 7 & 8

Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học SAT (Scholastic Aptitude Test)

Cuộc tìm kiếm tài năng học thuật Minnetonka 2020-21 đã bắt đầu.  Học sinh lớp 7 và lớp 8 có thành tích học tập tốt đã được mời tham gia vào cơ hội này liên quan đến việc thi SAT vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 tại Minnetonka Middle School EAST.

ACT sẽ không được cung cấp trong năm nay.

Thư mời sẽ được gửi vào đầu tháng 12 qua email cho gia đình học sinh trong Chương trình Tiềm năng Cao, Khoa học Tăng tốc, Danh dự và Các khóa học Toán nâng cao.

Chỉ những học viên đủ tiêu chuẩn được phép đăng ký.

Xem thêm thông tin ở phía bên tay phải.

Xin vui lòng liên hệ với Deborah Zachman Minnetonka Talent Search Coordinator tại Deborah.zachman@minnetonkaschools.org cho các câu hỏi mà không được trả lời trong các thông tin trên trang này.