Danh sách lớp

Tìm lớp học tốt nghiệp của bạn bên dưới để biết thông tin liên hệ.

  • Disclaimer: bất kỳ nhóm Facebook hoặc các trang web lớp được liệt kê như là một dịch vụ và không liên kết với hội cựu sinh viên Minnetonka
  • Gửi bản Cập Nhật cho lớp của bạn để Alumni@minnetonkaschools.org
  • Thông tin về đại diện lớp

Trở thành một đại diện Class!

MAA là tuyển dụng các cá nhân từ mỗi năm tốt nghiệp là đại diện của lớp học của họ. Nếu lớp học của bạn không có một đại diện được liệt kê dưới đây, xin vui lòng xem xét việc tham gia.

Trở thành một đại diện Class

Những năm 1950

Những năm 1960


Những năm 1970

Những năm 1980


Những năm 1990


Những thập niên 2000


Các 2010s


Reunions