Công nhận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka. Sự đóng góp của bạn dành để hỗ trợ các trường công lập Minnetonka và một loạt các sự kiện cựu sinh viên hàng năm.

Dưới đây là tất cả các cựu sinh viên và tổ chức đã quyên góp từ 100 đô la trở lên trong năm qua (1 tháng 7 đến 30 tháng 6). Cho dù bạn đã cho 1 đô la hay 10.000 đô la, bạn đã tạo ra sự khác biệt!

 Quyên góp qua thư

Reunions

Trong phần này


Sự tiếp xúc

Tổng thống: Marietta Jacobsen '70
Thư ký: Vị trí mở
Thủ quỹ: Scott Meriwether '68

alumni@minnetonkaschools.org

Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka
P.O. Hộp 103
Excelsior, MN 55331


Làm quà tặng

 Quyên góp qua thư


Transcripts

Đặt bảng điểm trực tuyến. Có một khoản phí $ 5, phải trả trực tuyến.


Giao tiếp với chúng tôi

Trang Facebook MAA