Cho công nhận

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka. Sự đóng góp của bạn sẽ hỗ trợ các Trường Công lập Minnetonka và một loạt các sự kiện cựu sinh viên hàng năm.

Dưới đây là tất cả các cựu sinh viên và tổ chức đã quyên góp từ 100 đô la trở lên trong năm qua (từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6). Cho dù bạn đã đưa 1 đô la hay 10.000 đô la, bạn đã tạo ra sự khác biệt!

 Thực hiện một Donation BY MAIL

Reunions