Các cuộc họp MAA

Hội đồng quản trị Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka họp vào thứ Ba thứ ba hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ Học khu Minnetonka (5621 County Road 101).

Các cuộc họp được mở và tất cả các cựu sinh viên được mời tham dự và chia sẻ ý tưởng của họ. Các cuộc họp bắt đầu lúc 5 giờ chiều và thường kết thúc trước 7 giờ tối.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham dự một cuộc họp hoặc tham gia Hội đồng quản trị, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo alumni@minnetonkaschools.org

 

Reunions

Trong phần này


Sự tiếp xúc

Chủ tịch: Marietta Jacobsen '70
Thư ký: Vị trí mở
Thủ quỹ: Scott Meriwether '68

alumni@minnetonkaschools.org

Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka
P.O. Cái hộp 103
Excelsior, MN 55331


Làm quà tặng

 Đóng góp QUA THƯ


Transcripts

Đặt hàng bảng điểm trực tuyến. Có một khoản phí $ 5, phải trả trực tuyến.


Giao lưu với chúng tôi

Trang Facebook MAA