Hội cựu sinh viên Minnetonka

Hội cựu sinh viên Minnetonka (MAA) được thành lập vào năm 2002 như là một giọng nói cho cựu sinh viên Minnetonka. Chúng tôi chào đón những sinh viên tốt nghiệp đã tham dự trường trung học Minnetonka, trường trung học Excelsior và trường trung học Deephaven; không sinh viên tốt nghiệp đã tham dự các trường cao trong ít nhất một năm; và tất cả các hiện tại và cựu thành viên của khoa, quản trị và hội đồng trường học.

Reunions