Giải thưởng cựu sinh viên

Các trường công lập Minnetonka và Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka tôn vinh những thành tựu của các cựu sinh viên xuất sắc tại sự kiện trao giải hàng năm của chúng tôi trong thời gian trở về nhà mỗi năm.

Gửi một đề cử

Tối đa mười giải thưởng có thể được trình bày mỗi năm. Ủy ban lựa chọn bao gồm các nhà lãnh đạo sinh viên MHS, hiệu trưởng trường trung học và các thành viên hội đồng quản trị MAA.

Hạn chót: Các đề cử được chấp nhận trong suốt cả năm. Quyết định cho các giải thưởng hàng năm được thực hiện vào tháng Sáu hàng năm. Các đề cử được gửi sau thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021 sẽ được xem xét cho năm tiếp theo.

Giải thưởng có thể được trình bày trong các loại sau:

Xem giải thưởng cựu sinh viên 2020

Xin chúc mừng những người được vinh danh giải thưởng cựu sinh viên năm 2020 của chúng tôi!

Giải thưởng cựu sinh viên

Giải thưởng dịch vụ xuất sắc

Giải thưởng cựu sinh viên trẻ

Đại sảnh Danh vọng Skippers

Giảng viên Hall of Fame

Giải thưởng