VANTAGE là chương trình học tập dựa trên dự án trải nghiệm của Trường Trung học Minnetonka. Cùng với chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, sinh viên được trải nghiệm hướng dẫn khách thường xuyên và thăm thực địa. Họ được kết hợp với một người cố vấn trực tiếp trong năm, người giúp đỡ và hướng dẫn họ về các dự án của họ và các chủ đề khác nhau về thành công trong thế giới chuyên nghiệp.

Nền tảng của VANTAGE là các dự án của công ty. Thông qua học tập trải nghiệm, VANTAGE mang đến cơ hội duy nhất để áp dụng các môn học của họ trong môi trường thực tế. Học sinh giải quyết các vấn đề thực sự thông qua các bài tập dựa trên dự án.
 

Bản đồ VANTAGE 2023-24