Biểu tượng Tham gia

Giảng viên khách mời hỗ trợ chương trình giảng dạy học thuật VANTAGE bằng cách cung cấp một ví dụ sống động về một cái gì đó được đề cập trong lớp học.

Sinh viên học hỏi từ các chuyên gia như bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, giám đốc tiếp thị, nhà báo phát sóng, cơ quan quản lý tiện ích, nhà phát triển phần mềm, doanh nhân, nông dân và nhà khoa học thực phẩm.

Giảng viên khách mời trở lại năm này qua năm khác bởi vì họ tận hưởng cơ hội để dạy cho thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo về nghề nghiệp của họ.


Sinh viên học hỏi từ các chuyên gia trong ngành

 

Giảng viên khách mời VANTAGE giảng dạy sinh viên.

Boyd Huppert từ KARE 11 nói chuyện với VANTAGE Digital Journalism.

 

Ông Huppert đã dạy chúng ta nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Thật không thể tin được khi học hỏi từ một trong những người giỏi nhất trong kinh doanh.

- Drew, Báo chí kỹ thuật số