Biểu tượng Tham gia

Giảng viên khách mời hỗ trợ chương trình giảng dạy học thuật VANTAGE bằng cách cung cấp một ví dụ sống động về một cái gì đó được đề cập trong lớp.

Học sinh học hỏi từ các chuyên gia như bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, giám đốc tiếp thị, nhà báo phát sóng, cơ quan quản lý tiện ích, nhà phát triển phần mềm, doanh nhân, nông dân và nhà khoa học thực phẩm.

Các giảng viên khách mời trở lại năm này qua năm khác vì họ tận hưởng cơ hội dạy cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo về nghề nghiệp của họ.


Sinh viên học hỏi từ các chuyên gia trong ngành

 

Tải từ Vimeo...

Ông Huppert đã dạy chúng tôi nghệ thuật kể chuyện trực quan. Thật tuyệt vời khi học hỏi từ một trong những người giỏi nhất trong kinh doanh.

- Drew, Báo chí kỹ thuật số