Truyền thông

Hiệu trưởng Jeffrey Erickson
18301 Quốc lộ 7, Minnetonka, MN 55345

Giờ làm: 8:00 sáng-2:40 chiều
Điện thoại: 952-401-5700

Trường trung học Minnetonka Sự kiện
99%

99% của cha mẹ tỷ lệ giáo dục được cung cấp bởi khu học chánh Minnetonka là tuyệt vời hoặc tốt

Học sinh của chúng tôi trung bình một 27,5 trên ACT

Học sinh của chúng tôi trung bình một tuyệt vời 27,7 trên ACT

93% các ứng cử viên IB Diploma có bằng

59 học sinh trong lớp 2019 đạt được bằng diploma IB. Trong số đó, 25 người kiếm được bằng diploma song ngữ IB.

Thích hợp 2020

Chúng tôi là các trường cao nhất công cộng ở Minnesota theo niche.com

Lịch học

Xem các sự kiện MHS, cũng như các sự kiện của quận. Lịch mới cho phép bạn nguồn cấp dữ liệu sự kiện vào lịch cá nhân của bạn và cũng có thể thiết lập cảnh báo cho các sự kiện đặc thù mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Xem lịch

    Đang tải từ Vimeo...