Về trường học của chúng tôi

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên

Chúng tôi là một trường mẫu giáo đến lớp 5 nằm ở Minnetonka, Minnesota. Chúng tôi là một phần của Học khu Công lập Minnetonka # 276. Khu học chánh công lập Minnetonka phục vụ các cộng đồng Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria và Woodland.

Ở đây tại Groveland Elementary, chúng tôi phục vụ cư dân Minnetonka và Woodland. Chúng tôi nằm tám dặm về phía tây của Minneapolis, Minnesota.