Thư mục Sinh viên

Thư mục Gia đình Sinh viên Groveland

Để thuận tiện cho bạn, Groveland sử dụng Bộ công cụ Thành viên, một thư mục điện tử an toàn và có thể tìm kiếm có thể được truy cập từ máy tính ở nhà hoặc thiết bị di động của bạn. Với quyền truy cập, bạn có thể tìm kiếm thông tin gia đình và học sinh và cập nhật dữ liệu gia đình của riêng bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải ứng dụng Bộ công cụ Thành viên về thiết bị di động của bạn sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình. Bạn sẽ không tin rằng nó dễ sử dụng như thế nào, và nó đặt thư mục ngay trong tầm tay của bạn!

 Bộ công cụ thành viên

Nếu bạn có câu hỏi hoặc phản hồi về thông tin có trong thư mục, vui lòng liên hệ với ủy ban thư mục tại communications@grovelandpto.org.

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên