Đăng ký

Đăng ký thật dễ dàng với Tonka Online! Nhấp vào nút bên dưới tương ứng với hoàn cảnh của gia đình bạn.

Ghi danh đang mở!

Ghi danh hiện đang mở cho các lớp K-12 ở Tonka Online cho năm học 2023-24. Tất cả các gia đình ngoài học khu muốn mở ghi danh phải hoàn thành đơn đăng ký ghi danh mở của tiểu bang.

Để hỏi về việc ghi danh muộn cho năm học 2022-23, các gia đình K-8 có thể gửi email cho k-8.elearning@minnetonkaschools.org và 9-12 gia đình có thể gửi email cho tonkaonline@minnetonkaschools.org.
 

Ghi danh cho các gia đình hiện tại

Nhấp vào liên kết bên dưới để đăng ký toàn thời gian vào Tonka Online nếu bạn hiện đang theo học tại Trường Công lập Minnetonka.

Ghi danh cho gia đình mới

Nhấp vào liên kết bên dưới để đăng ký toàn thời gian vào Tonka Online nếu bạn hiện đang theo học tại một khu học chánh khác.

Đăng ký các khóa học bổ sung (Lớp 9-12)

Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách học sinh có thể tham gia các khóa học trung học bổ sung thông qua Tonka Online trong khi vẫn ghi danh tại học khu quê hương của họ.

Liên hệ Kế toán Sinh viên

Họ của học sinh A-L:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Họ của học sinh M-Z:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Giờ hành chính
8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Số fax: 952-401-5092

Địa chỉ gửi thư:
Đăng ký học sinh trường Minnetonka
5621 Quận Rd 101
Minnetonka, MN 55345

*Xin lưu ý, để lên lịch tham quan, bạn có thể gọi trực tiếp cho trường quan tâm hoặc điền vào mẫu đơn tham quan của chúng tôi.

Gia đình nhìn vào ipad