Đăng ký

Đăng ký dễ dàng với Tonka Online! Nhấp vào nút bên dưới tương ứng với hoàn cảnh của gia đình bạn.

Ghi danh vào mùa thu năm 2022

  • Tonka Online vẫn đang chấp nhận ghi danh muộn cho các lớp K-8.
  • Tonka Online không còn chấp nhận ghi danh học kỳ đầu tiên cho các lớp 9-12. Tuyển sinh học kỳ ii vẫn còn bỏ ngỏ.
Để hỏi về việc ghi danh muộn, các gia đình K-8 có thể gửi email cho k-8.elearning@minnetonkaschools.org và 9-12 gia đình có thể gửi email cho tonkaonline@minnetonkaschools.org.

Ghi danh cho các gia đình hiện tại

Nhấp vào liên kết bên dưới để ghi danh toàn thời gian vào Tonka Online nếu bạn hiện đang theo học tại các trường công lập Minnetonka.

Đăng ký cho các gia đình mới

Nhấp vào liên kết bên dưới để đăng ký toàn thời gian vào Tonka Online nếu bạn hiện đang theo học tại một khu học chánh khác.

Đăng ký các khóa học bổ sung (Lớp 9-12)

Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách học sinh có thể tham gia các khóa học trung học bổ sung thông qua Tonka Online trong khi vẫn đăng ký tại khu vực nhà của họ.

Liên hệ kế toán sinh viên

Họ học sinh A-L:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Họ học sinh M-Z:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Giờ hành chính
8 giờ .m đến 4:30 chiều.m. Thứ Hai-Thứ Sáu.

Số fax: 952-401-5092

Địa chỉ gửi thư:
Đăng ký học sinh trường Minnetonka
5621 Quận Rd 101
Minnetonka, MN 55345

*Xin lưu ý, để lên lịch một tour du lịch, bạn có thể gọi trực tiếp cho trường quan tâm hoặc hoàn thành mẫu đơn truy cập của chúng tôi.

Gia đình nhìn vào iPad