PTO

Chào mừng các bậc cha mẹ!

PTO tại Excelsior Elementary là một cách tuyệt vời để tham gia vào cộng đồng học tập của con bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm để tình nguyện cho một sự kiện, Ủy ban hoặc trong lớp học, chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng muốn mời các bạn xem xét việc gia nhập Hội đồng quản trị.

Dù thời gian của bạn hoặc mức độ cam kết, chúng tôi chào đón bạn đến Excelsior và PTO!