Danh bạ sinh viên

Excelsior Thư mục Sinh viên-Gia đình

Để thuận tiện cho bạn, Excelsior PTO đã đăng ký với Bộ công cụ thành viên, một thư mục điện tử an toàn và có thể tìm kiếm có thể được truy cập từ máy tính ở nhà hoặc thiết bị di động của bạn. Với quyền truy cập, bạn có thể tìm kiếm thông tin gia đình và học viên, đồng thời cập nhật dữ liệu gia đình của riêng bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải xuống Ứng dụng Bộ công cụ thành viên về thiết bị di động của mình sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình. Nó rất dễ sử dụng và đặt thư mục trường học của chúng tôi ngay trong tầm tay bạn!

Nếu bạn có thắc mắc về Bộ công cụ Thành viên hoặc cách sử dụng thư mục, hoặc nếu bạn có câu hỏi hoặc phản hồi về thông tin có trong thư mục, vui lòng liên hệ với Chủ tịch Danh bạ Trường học tại excdirectory@gmail.com.


ĐĂNG NHẬP THƯ MỤC EXCELSIOR ELEMENTARY :

Học sinh bên ngoài giờ ra chơi với giáo viên