Sinh viên Directory

Excelsior Student-gia đình Directory

Để thuận tiện cho bạn, Excelsior PTO đã đăng ký với bộ công cụ thành viên, một thư mục điện tử an toàn và có thể tìm kiếm được truy cập từ máy tính ở nhà hoặc thiết bị di động của bạn. Với quyền truy cập, bạn có thể tìm kiếm thông tin gia đình và sinh viên, và cập nhật dữ liệu gia đình của riêng bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải ứng dụng bộ công cụ thành viên xuống thiết bị di động của bạn sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình. Nó rất dễ sử dụng và đặt thư mục trường học của chúng tôi ngay trong tầm tay của bạn!

Nếu bạn có thắc mắc về bộ công cụ thành viên hoặc làm thế nào để sử dụng thư mục, hoặc nếu bạn có thắc mắc hoặc phản hồi về các thông tin chứa trong thư mục, xin vui lòng liên hệ với chủ tịch danh bạ trường tại excdirectory@gmail.com.


EXCELSIOR tiểu mục đăng nhập: