Bố mẹ

Kính gửi Gia đình Tiểu học Excelsior:

Thay mặt nhân viên của chúng tôi, tôi rất vui được chào đón bạn đến với Trường Tiểu học Excelsior. Nhân viên của chúng tôi nỗ lực hết sức để cung cấp một nơi hạnh phúc, an toàn và đầy thử thách cho con bạn học hỏi và phát triển. Chúng tôi mong muốn cung cấp một trải nghiệm giáo dục xuất sắc cho con bạn. Tôi hy vọng bạn cảm thấy tự hào và sở hữu đối với các chương trình chúng tôi cung cấp. Giáo dục là một nỗ lực hợp tác giữa nhân viên, phụ huynh và trẻ em. Hãy tích cực trong việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của con bạn bằng cách tham gia. Đặt câu hỏi, đến các sự kiện và cho con bạn thấy rằng trường học và học tập rất quan trọng!

Stacy DeCorsey

Chính

Học sinh bên ngoài giờ ra chơi với giáo viên