Điều kiện & cam kết

Đủ điều kiện

Để có đủ điều kiện cho các cao cấp Capstone dự án, người già phải đáp

 • được ghi danh vào hai hay nhiều lớp học AP hoặc IB và có thể làm tốt (cáckhóa học khắt khe khác có thể hội đủ điều kiện)
 • được phép của tất cả các giáo viên học kỳ 2
 • có một sự quan tâm rõ ràng để khám phá
 • có thể và sẵn sàng lập kế hoạch và hoàn thành dự án một cách độc lập
 • Hoàn thành một ứng dụng chi tiết, chu đáo và đầy đủ với một lịch Hiển thị như thế nào thời gian của họ sẽ được chi tiêu

Cam kết

Trong thời gian dự án Capstone cao cấp, học sinh phải:

 • kế hoạch và tổ chức các dự án cao cấp Capstone
 • Tìm và tham gia một Mentor chuyên nghiệp
 • làm việc từ 40 giờ trở lên từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 (khoảng năm giờ / ngày)
 • không nhận được bồi thường
 • Hiển thị hành vi gương mẫu để đảm bảo danh tiếng mạnh mẽ và tính toàn vẹn của chương trình cao cấp Capstone và trường trung học Minnetonka
 • duy trì giao tiếp tốt với Mentor chuyên nghiệp và điều phối viên dự án MHS (Briana Wilson)
 • duy trì một blog trong suốt kinh nghiệm
 • giới thiệu dự án cuối cùng tại hội chợ cộng đồng vào ngày 4 tháng 6
 • hoàn thành một cuộc phỏng vấn xuất cảnh ngày 04 tháng 6 trong hội chợ cộng đồng, hoàn thiện và suy ngẫm về kinh nghiệm của họ với một thành viên của Ủy ban Capstone

 

Capstone 2019 sinh viên
Capstone logo

Về Capstone


Liên hệ

Của Briana Wilson
Giám đốc chương trình Capstone
briana.wilson@minnetonkaschools.org


Lịch Capstone cao cấp | Mùa xuân 2021

Thứ sáu, Tháng tư 16
Ngày đến hạn nộp đơn

Thứ sáu, Tháng năm 21
Ngày cuối cùng của trường cho học sinh capstone cao cấp

24 tháng 5 - 4 tháng 6
Giai đoạn dự án Capstone cao cấp

Thứ sáu, Tháng sáu 4
Sự kiện đỉnh cao

7 tháng 6 đến 8 tháng 6
Người cao niên Phục vụ

Ngày 09 tháng 6
Khai giảng năm 2021