Ngôn ngữ nghệ thuật

Tạo một Reader

Tạo-A-Reader

Kỹ năng: nhận dạng thư

Mờ tai sư tử

Mờ tai sư tử

Kỹ năng: bắt đầu âm thanhReading tại Houghton-Mifflin

Houghton Mifflin-Eduplace

Chương trình tài nguyên và mở rộng

Đọc viết think

Đọc viết think

Kỹ năng: hình ảnh phù hợp

Sesame Street tầm

Sesame Street hội thảo

Trò chơi học tập tương tácTrò chơi Smarty

Trò chơi Smarty

Kỹ năng: bảng chữ cái, động từ

Starfall

Starfall

Kỹ năng: chữ cái âm thanh

Rùa Nhật ký trò chơi

Turtle Diary trò chơi tương tác

Kỹ năng: toán, khoa học, ngôn ngữ, xã hội học, sáng tạo, logic