Tác động nền tảng tại Deephaven

Tài trợ giáo viên qua các năm

 

MPSFoundation_Logo

$1_million_TG_blue

 

 


Theo dõi nền tảng trên phương tiện truyền thông xã hội

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tài chính liên tục cho các chương trình toàn quận thông qua Quỹ tài trợ.

Robotics STEM Lego Spike Prime Sets

 


Lưu ngày cho các sự kiện nền tảng

Tháng Hai 3, 2024
Những người tạo ra giấc mơ
Equestria Tây, Chaska MN