Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ Gửi thư

Quỹ trường công lập Minnetonka
5621 County Road 101
Minnetonka, MN 55345

Sự tiếp xúc

Jill Howe
Giám đốc điều hành
952-401-5040
Email Jill

 

Mercedes Scott
Phó Giám đốc
952-401-5046
EmaiL Mercedes

Vị trí

Quỹ cho thuê không gian văn phòng ở tầng dưới của Trung tâm Dịch vụ Quận.

Giờ hành chính

Văn phòng của chúng tôi có nhân viên từ thứ Hai đến thứ Sáu trong năm học. Chúng tôi đóng cửa cho các ngày nghỉ của Học khu Minnetonka.

 

Học sinh và giáo viên làm việc

Logo quỹ Minnetonka