Giải thưởng Brad board

Giải thưởng Brad board cho xuất sắc trong quỹ giáo dục tiểu học
Đặt tên cho cựu Deephaven và Minnewashta hiệu trưởng Bradley G. Ban, quỹ này giải thưởng một khoản trợ cấp hàng năm là $500 cho một giáo viên tiểu học huyện hoặc nhân viên chuyên nghiệp như là một hình thức công nhận sự xuất sắc và thành tích cho cá nhân này như là một giáo viên/người cố vấn có tác động lớn đến trẻ em.

Quỹ này ban đầu được thành lập vào năm 1999 bởi trường tiểu học Deephaven, tại thời gian nghỉ hưu của ông ban là hiệu trưởng (1985-1999). Ông đã từng phục vụ khu trường học công lập Minnetonka trong 29 năm tại thời điểm khởi hành. Sau một hồi ngắn, ông ban là hiệu trưởng trong 3 năm thêm tại trường tiểu học Minnewashta. Sau khi nghỉ hưu chính thức của mình vào năm 2004, ông ban mở rộng tập trung của quỹ để thừa nhận một giáo viên hoặc nhân viên từ bất kỳ trường tiểu học Minnetonka.

Giải thưởng được trao cho mỗi tháng năm tại Lễ kỷ niệm của khu xuất sắc ban đêm. Đề cử giáo viên/nhân viên được huyện chấp nhận mỗi tháng hai.


 


Người nhận giải thưởng trong quá khứ

 • 2019-Paul Johnson, Groveland (xem video)
 • 2018-Andreas Lundheim, Clear Springs (xem video)
 • 2017-Trudy Schnorr, Groveland (xem video)
 • 2016-Kay OST, Deephaven (xem video)
 • 2015-Daryl Seifert, Groveland (xem video)
 • 2014-Kelly Phillips, Clear Springs
 • 2013-Sue ODT, Groveland
 • 2012-Jeanne Krake, Scenic Heights
 • 2011-Lynn Owens, Deephaven
 • 2010-Sandy Katkov, Scenic Heights
 • 2009-Laura Whalen, Minnewashta
 • 2008-Colleen nhỏ, Groveland
 • 2007-Mary Beth Solheim, giáo dục đặc biệt
 • 2006-Debbie Engel, Clear Springs