Các câu hỏi thường gặp

Tại sao một nền tảng cần thiết cho một hệ thống trường công lập?

Quỹ cung cấp các quỹ bổ sung cho các ý tưởng giáo dục sáng tạo mà nếu không có thể không được hỗ trợ. Các quỹ được huy động cho quỹ làm tăng doanh thu của khu học chánh được cung cấp bởi người nộp thuế, viện trợ nhà nước và các nguồn tài trợ công cộng khác. Ngoài ra, Quỹ tạo ra sự tham gia của cộng đồng và vô địch nhiều thành tựu của Học khu Công lập Minnetonka và học sinh của mình.

Quỹ tài trợ cho những loại chương trình nào?

Chương trình Trợ cấp Giáo viên của chúng tôi tài trợ cho các khoản tài trợ lớp học sáng tạo ngắn hạn (trung bình, từ $ 1,000 đến $ 2,500) cho các chương trình trong vòng một năm học để đáp ứng trực tiếp các yêu cầu từ giáo viên và nhân viên của quận.

Với số tiền thu được từ Quỹ tài trợ của chúng tôi, chúng tôi có thể tài trợ cho các dự án quy mô lớn hơn trong nhiều năm và với tác động rộng lớn hơn của sinh viên. Sử dụng số tiền thu được từ Quỹ Tài trợ, Quỹ đã tài trợ cho sự ra mắt của Trung tâm Viết tại Trường Trung học Minnetonka và các chương trình năng lực toàn cầu tiên tiến và chương trình giảng dạy cho học sinh trên toàn học khu.

Ai quyết định những chương trình nào được tài trợ bởi Quỹ?

Nhân viên quận xem xét bất kỳ đề xuất tài trợ nào để đảm bảo nó phù hợp với các ưu tiên chiến lược của quận. Tài trợ được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị Quỹ và sau đó là Hội đồng trường Minnetonka.

Các khu học chánh khác có nền tảng không?

Minnesota có hơn 35 khu học chánh công lập với nền tảng giáo dục. Có một Quỹ tài trợ cho tài trợ nhất quán và đáng tin cậy làm cho Quỹ trường công lập Minnetonka trở nên bất thường.

Có ai có thể tham gia hội đồng quản trị của quỹ không?

Cư dân quận, cựu sinh viên Minnetonka và cha mẹ của các sinh viên hiện tại hoặc quá khứ đủ điều kiện để tham gia hội đồng quản trị của Quỹ. Vui lòng truy cập trang Liên hệ với chúng tôi để hỏi về tư cách thành viên hội đồng quản trị.

Sự khác biệt giữa PTA / PTO của trường và Quỹ là gì?

Những đóng góp được thực hiện cho PTA / PTO ở lại trường cụ thể đó và có thể được sử dụng để tài trợ cho nhiều chương trình, vật tư và dịch vụ hơn. Đóng góp cho Quỹ hỗ trợ tất cả các trường Minnetonka và chỉ dành cho các chương trình và tài liệu ngoại khóa.

Tôi đã nộp thuế bất động sản; Tại sao tôi nên quyên góp nhiều hơn?

Ngoài việc giáo dục con cái của chúng ta, một hệ thống giáo dục mạnh mẽ là rất quan trọng đối với sức khỏe kinh tế của nền kinh tế của chúng ta, sự mạnh mẽ của chính quyền địa phương và chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của chúng ta cho các thế hệ tiếp theo. Các trường Minnetonka có danh tiếng quốc gia về sự xuất sắc và đổi mới giáo dục, và hỗ trợ Quỹ tăng thành tích. Sinh viên và các thành viên cộng đồng của chúng tôi gặt hái những lợi ích đó nhiều lần.

 

Logo của Quỹ Trường Công lập Minnetonka