Những câu hỏi thường gặp

Tại sao là một nền tảng cần thiết cho một hệ thống trường công lập?

Quỹ cung cấp tiền bổ sung cho các ý tưởng giáo dục sáng tạo mà nếu không có thể không được hỗ trợ. Quỹ tăng lên cho nền tảng nâng cao thu nhập khu học chánh được cung cấp bởi người nộp thuế, viện trợ nhà nước, và các nguồn tài trợ công cộng khác. Ngoài ra, quỹ tạo nên sự tham gia của cộng đồng và vô địch nhiều thành tựu của khu học chánh Minnetonka và học sinh của mình.

Quỹ Foundation có những loại chương trình gì?

Chương trình Grant giáo viên của chúng tôi tài trợ cho lớp học sáng tạo ngắn hạn (trung bình, giữa $1.000 và $2.500) cho các chương trình trong năm học để phản ứng trực tiếp với các yêu cầu từ giáo viên và nhân viên của quận.

Với tiền thu được từ Quỹ tài trợ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu tiền cho các dự án quy mô lớn hơn trong nhiều năm và với tác động của học sinh rộng hơn. Sử dụng Quỹ quyên tiền, quỹ tài trợ sự ra mắt của The Writing Center tại Minnetonka High School và các chương trình năng lực toàn cầu tiên tiến và chương trình giảng dạy cho sinh viên trong toàn huyện.

Ai quyết định những chương trình được tài trợ bởi Quỹ?

Nhân viên quận đánh giá bất kỳ đề xuất tài trợ để đảm bảo nó được phù hợp với ưu tiên chiến lược của quận. Kinh phí được hội đồng quản trị Foundation và hội đồng quản trị trường Minnetonka phê duyệt.

Các khu học chánh khác có cơ sở không?

Minnesota có hơn 35 khu học chánh với các cơ sở giáo dục. Có một quỹ thiên ân cho các nguồn tài trợ nhất quán và đáng tin cậy làm cho quỹ trường công Minnetonka bất thường.

Bất cứ ai có thể được vào hội đồng quản trị của quỹ?

Cư dân của quận, cựu sinh viên Minnetonka, và cha mẹ của các học sinh hiện tại hoặc trong quá khứ có đủ điều kiện để được vào ban tổ chức của quỹ. Vui lòng truy cập trang liên hệ với chúng tôi để hỏi về hội viên.

Sự khác biệt giữa PTA/PTO trường và quỹ là gì?

Đóng góp cho một PTA/PTO ở lại trường học cụ thể đó và có thể được sử dụng để tài trợ cho nhiều chương trình, vật tư và dịch vụ. Đóng góp cho quỹ hỗ trợ tất cả các trường Minnetonka và chỉ dành cho các chương trình ngoại khóa và các tài liệu.

Tôi đã nộp thuế tài sản; tại sao tôi nên quyên góp nhiều hơn?

Ngoài việc giáo dục trẻ em của chúng tôi, một hệ thống giáo dục mạnh mẽ là rất quan trọng đối với sức khỏe kinh tế của các nền kinh tế của chúng tôi, độ bền của chính quyền địa phương của chúng tôi, và chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của chúng tôi cho các thế hệ tới. Các trường học Minnetonka có một danh tiếng quốc gia về giáo dục xuất sắc và đổi mới, và hỗ trợ các nhiên liệu Foundation tăng thành tích. Sinh viên của chúng tôi và các thành viên cộng đồng gặt hái những lợi ích nhiều lần hơn.