Tác động của trường

Nhấp vào tên trường dưới đây
để tìm hiểu thêm về tác động của quỹ tại mỗi trang web.

PreschoolTrường tiểu họcTrung họcTrường THPT
CÁC LOẠI MCECRõ ràng SpringsHướng đôngMHS
ĐềnHướng tây
Excelsior
Groveland
Người minnewashta
Thắng cảnh đỉnh cao


Quỹ, một đối tác có giá trị của các trường công Minnetonka, được quản lý bởi một hội đồng quản trị chín thành viên. Các đại diện của Hội đồng giáo dục Minnetonka, cán bộ lãnh đạo quận và Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka cũng tham dự các cuộc họp hội đồng của chúng tôi. Quỹ là một tổ chức được đăng ký, miễn thuế, Phi chính trị, Phi lợi nhuận độc lập của khu học chánh Minnetonka.