Tác động nền tảng tại MHS

Hình ảnh trang trí màu xanh

Giáo viên tài trợ qua các năm và nhiều hơn nữa

 

Logo quỹ Minnetonka

1 triệu USD tài trợ giảng dạy từ năm 1999

 

 


Theo dõi nền tảng trên phương tiện truyền thông xã hội

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tài chính liên tục cho các chương trình toàn quận thông qua Quỹ tài trợ.

Robotics STEM Lego Spike Prime Sets


Lưu ngày cho các sự kiện nền tảng

Ngày 11 tháng 2
Nhà sản xuất giấc mơ
Bavaria Downs, Victoria, MN