Hãy tham gia

Cách bạn có thể giúp đỡ!

  • Hỗ trợ MPSF với một món quà tài chính.
  • Trở thành một TRUE BLUE với $1,000 + hỗ trợ (bằng tiền mặt hoặc bằng-loại quà tặng) mỗi năm học.
  • Tôn vinh một giáo viên với giáo viên của chúng tôi xử lý để bán trong tháng mười hai và tháng năm.
  • Tham dự sự kiện Dream Makers của chúng tôi mỗi tháng hai.
  • Tham gia tour của chúng tôi bàn ăn trưa mỗi tháng mười một.
  • Kiểm tra nếu chủ lao động của bạn cung cấp quà tặng phù hợp.
  • Chỉ định món quà United Way của bạn cho MPSF. (Sử dụng ID thuế của chúng tôi # 41-1569085 và địa chỉ 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345).
  • Khuyến khích giáo viên nộp đăng ký cho quỹ giáo viên Grant .

Gọi 952-401-5040 để biết thông tin về bất kỳ cách nào trong số này để hỗ trợ tất cả học sinh Minnetonka!