Class of 1964 học bổng

Class of 1964 Quỹ học bổng

Học bổng 1964 trường THPT Minnetonka được thành lập vào tháng 8 năm 2019 tạilớp 55 của họ. Các thành viên của lớp 1964 được mời quyên góp cho quỹ, và tổng số sẽ được sử dụng để trao một học bổng trao cho một Minnetonka tốt nghiệp cao cấp vào mùa xuân 2020.


Thực hiện một món quà tài chính cho Class of 1964 Quỹ học bổng