Quỹ nghiên cứu Intl

Quỹ Nghiên cứu Quốc tế
Được thành lập bởi một nhà tài trợ ẩn danh, quỹ học bổng này giảm bớt chi phí đi lại cho học sinh trong Chương trình Nghiên cứu Quốc tế (ISP) tại Trường Trung học Minnetonka với nhu cầu tài chính được chứng minh. Các ứng dụng được phê duyệt bởi các giảng viên Nghiên cứu Quốc tế và được trao hai lần mỗi năm học, trước các chuyến đi ISP ở nước ngoài.

Quỹ cho phép sinh viên Minnetonka ISP mở rộng và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về đất nước đối tác và quan hệ quốc tế thông qua việc tham gia vào du lịch quốc tế và tham gia vào các dự án và sự kiện nhóm quốc tế trong bối cảnh kinh nghiệm học tập và văn hóa phong phú của ISP.


Tặng quà tài chính cho Quỹ Chương trình Nghiên cứu Quốc tế


Tài nguyên nghiên cứu quốc tế

Liên hệ: Chet Masteller
chet.masteller@minnetonkaschools.org

Đơn xin học bổng