Quỹ Mỹ thuật MAA

Quỹ tài trợ mỹ thuật của Hiệp hội Cựu sinh viên Minnetonka

Cựu sinh viên Minnetonka Association tài trợ cho các cơ hội phi thường cho giáo viên và sinh viên Minnetonka trong nghệ thuật thị giác, biểu diễn và văn học. Được thực hiện bởi quy trình tài trợ giáo viên hàng năm của quỹ, các quỹ được trao vào tháng Tư hàng năm.


Làm một món quà tài chính cho Quỹ tài trợ mỹ thuật MAA

Người nhận Quỹ Mỹ thuật

Tài nguyên hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka

Tổng thống: Dan Heiland '74
Thư ký: Marietta Jacobsen '70
Thủ quỹ: John Frees '67

alumni@minnetonkaschools.org

Hiệp hội cựu sinh viên Minnetonka
P.O. Hộp 103
Excelsior, MN 55331


 

Tài trợ giáo viên được tài trợ bởi Quỹ Mỹ thuật Hiệp hội Cựu sinh viên Minnetonka