Những người tạo ra giấc mơ

Lưu ngày:

Dream Makers 2024 - Thứ bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2023

Cảm ơn bạn - Dream Makers 2023 đã thành công rực rỡ!

Kỷ niệm 20 năm mơ ước và làm việc

Sự hào phóng của bạn sẽ hỗ trợ và tác động đến các khoản tài trợ cho tất cả sinh viên Minnetonka!

Các vật phẩm Đấu giá im lặng có thể được nhận tại Trung tâm Dịch vụ Quận Minnetonka - 5621 County Road 101, Minnetonka 55345.  Để nhận hàng của bạn, vui lòng gọi (952) 401-5040 hoặc gửi email cho mtkafoundation@minnetonkaschool.org để sắp xếp thời gian.

Hỗ trợ Chương trình Tài trợ Giáo viên

Quyên góp cho Fund-A-Dream

Những người tạo ra giấc mơ trong quá khứ