Lãnh đạo

Trở thành một đại diện hoặc thành viên của Tonka CARES cung cấp cho sinh viên khả năng đạt được các kỹ năng lãnh đạo có giá trị. Tonka CARES cam kết bồi dưỡng một môi trường cho sinh viên phát triển, cộng tác và tích cực đóng góp vào sự thay đổi mà họ muốn nhìn thấy trong cộng đồng của họ.

Sức khỏe tâm thần, Phòng ngừa chất, can thiệp & điều trị, và phục hồi là những cơ sở mà chúng tôi đứng. Cho các, cho dù quan tâm đến sự nghiệp như một nhân viên xã hội, một cố vấn, một bác sĩ, cán bộ thực thi pháp luật, công lý hình sự, hoặc thậm chí trong nhà thiết kế đồ họa, chúng tôi có cơ hội để bạn phát triển.


Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận nhắc nhở hàng tuần, Mẹo hoạt động vui nhộn, bài viết hấp dẫn và nhiều hơn nữa!

Facebook biểu tượng Twitter biểu tượng

Của Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)