Tính bền vững và năng lực

Ủy ban này trông như thế nào để phát triển tốt nhất liên minh thông qua đào tạo thành viên, tiếp cận, xây dựng thương hiệu, và xây dựng hỗ trợ cộng đồng. Ủy ban cũng quét các cơ hội tài trợ khi tổ chức được cấp tài trợ đầy đủ.

Quyên góp trực tuyến

Happy studets đứng tại trường trung học Commons

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận nhắc nhở hàng tuần, Mẹo hoạt động vui nhộn, bài viết hấp dẫn và nhiều hơn nữa!

Facebook biểu tượng Twitter biểu tượng

Của Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)

Lịch họp

  • Thứ ba tháng 9 19, 9-10:30, DSC phòng cộng đồng
  • Thứ ba, 14 tháng 11, 1-2:30 giờ tối, Phòng DSC Community
  • Thứ 3 tháng 1 16, 9-10:30, DSC phòng cộng đồng
  • Thứ ba 13 tháng 3, 1-2:30, DSC phòng cộng đồng
  • Thứ ba 8 tháng 5, 9-10:30 sáng, DSC Community Room

Xem lịch trình cuộc họp hoàn chỉnh