Tình nguyện

Bạn có quan tâm đến việc tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và hóa học giữa các đồng nghiệp và học sinh của bạn? Quan tâm đến sự nghiệp về sức khỏe hành vi, thực thi pháp luật, tư pháp hình sự, các vấn đề xã hội... Cân nhắc tham gia Tonka CARES. Có vô số cơ hội cho Tonka CARES để hỗ trợ bạn và tầm nhìn của bạn cho sự thay đổi tích cực trong cộng đồng Minnetonka. Liên hệ với điều phối viên chương trình Tonka CARES, Judy Hanson, để biết thêm thông tin.

Judy Hanson: judy.hanson@minnetonkaschools.org

Logo Tonka CARES

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận lời nhắc hàng tuần, mẹo hoạt động vui vẻ, bài viết hấp dẫn và hơn thế nữa!

biểu tượng facebook logo twitter

Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5740 (bàn làm việc)