Rượu

Trong khi tỷ lệ sử dụng rượu đã suy giảm, chất này vẫn là một trong những sử dụng rộng rãi nhất của tất cả các hóa chất trong thanh thiếu niên. Uống cấp tính môn, lạm dụng hàng ngày, và hành vi nguy hiểm bao gồm uống rượu và lái xe và quan hệ tình dục không được bảo vệ, cho phép hóa chất này để tác động tiêu cực đến cuộc sống của hàng triệu mỗi năm. Giải quyết các vấn đề xung quanh khả năng tiếp cận, Pháp lệnh máy chủ xã hội, và nâng cao nhận thức/giáo dục, là mục tiêu quan trọng để cải thiện này đang diễn ra, và bất lợi vấn đề.

Happy studets đứng tại trường trung học Commons

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận nhắc nhở hàng tuần, Mẹo hoạt động vui nhộn, bài viết hấp dẫn và nhiều hơn nữa!

Facebook biểu tượng Twitter biểu tượng

Của Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)