Tài nguyên dành cho người lớn trẻ

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận nhắc nhở hàng tuần, Mẹo hoạt động vui nhộn, bài viết hấp dẫn và nhiều hơn nữa!

Facebook biểu tượng Twitter biểu tượng

Của Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)

Lịch họp 2020-21

  • Ngày 13 tháng 10 năm 2020 - trưa
  • Ngày 10 tháng 11 năm 2020 - trưa
  • Ngày 12 tháng 1 năm 2020 - trưa
  • Ngày 9 tháng 3 năm 2020 - trưa
  • Ngày 11 tháng 5 năm 2020 - trưa