Thanh niên tâm thần sức khỏe

Nghiên cứu cho thấy một trong năm thanh thiếu niên sẽ bị một rối loạn sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm, lo âu, sử dụng chất, hoặc rối loạn ăn uống. Mục tiêu của Tonka CARES là xây dựng quan hệ đối tác, tăng giáo dục và nhận thức, và cải thiện khả năng tiếp cận với các nguồn lực xung quanh sức khỏe tâm thần giữa thanh thiếu niên trong cộng đồng của chúng tôi. Thói quen sức khỏe tâm thần quan trọng-bao gồm đối phó, khả năng đàn hồi, và phán đoán tốt-giúp thanh thiếu niên để đạt được tổng thể hạnh phúc và thiết lập các giai đoạn cho sức khỏe tâm thần tích cực ở tuổi trưởng thành.


Xem video nghiện

Nghiện: nó là gì?

Happy studets đứng tại trường trung học Commons

Mở rộng các tab để tìm hiểu thêm

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận nhắc nhở hàng tuần, Mẹo hoạt động vui nhộn, bài viết hấp dẫn và nhiều hơn nữa!

Facebook biểu tượng Twitter biểu tượng

Của Judy Hanson
Điều phối viên dự án
judy.hanson@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)