Tiểu ban Tonka CARES

Các thành viên Liên minh Tonka CARES tình nguyện dành thời gian của họ cho một hoặc nhiều trong số sáu ủy ban của chúng tôi. Các thành viên làm việc trong các thiết lập ủy ban nhỏ hơn, tạo ra các chiến lược và làm việc cùng nhau để tạo ra kết quả tích cực. Kiểm tra từng trang ủy ban để biết thêm thông tin và ngày và địa điểm họp.

Ủy ban Tonka CARES

Chúng tôi cần bạn!

Chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên của chúng tôi dưới hình thức tham gia ủy ban, tuyển dụng thành viên, quyên góp bằng tiền, quyên góp bằng hiện vật và tham gia vào việc tiếp cận cộng đồng.

Những cô gái hạnh phúc đứng trong High School Commons
Logo Tonka CARES

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận lời nhắc hàng tuần, mẹo hoạt động thú vị, bài viết hấp dẫn và hơn thế nữa!

Biểu tượng Facebook Biểu trưng Twitter

Christine Arulanantham
Điều phối viên dự án
christine.arulanantham@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)