Lịch họp Tonka CARES

Lịch họp 2022-23

  • Ngày 11 tháng 9, 30:11 - XNUMX giờ sáng, Phòng 109, DSC
  • Ngày 15 tháng 9, 30:11 - XNUMX giờ sáng, Phòng 109, DSC
  • Ngày 10 tháng 9, 30:11 - 109 sáng, Phòng XNUMX. Dsc
  • Ngày 13 tháng 9, 30:11 - XNUMX giờ sáng, Phòng Cộng đồng, DSC
  • Ngày 9 tháng 9, 9:30 - 11 giờ sáng, Phòng 109, DSC
Logo Tonka CARES
Studets hạnh phúc đứng trong Commons trường trung học

Kết nối với chúng tôi để tham gia

Nhận lời nhắc hàng tuần, mẹo hoạt động vui vẻ, bài viết hấp dẫn và hơn thế nữa!

biểu tượng facebook logo twitter

Christine Arulanantham
Điều phối viên dự án
christine.arulanantham@minnetonkaschools.org
952-401-5056 (bàn)