TRƯỜNG HỢP


CASE: hành động cộng đồng cho giáo dục sinh viên

Thực hiện một trường hợp cho Minnetonka Public School tài trợ.

Các thành viên cộng đồng Minnetonka thành lập CASE để biện hộ tại cơ quan lập pháp Minnesota cho tài trợ trường học đầy đủ. Mục tiêu của chúng tôi là theo dõi những thay đổi có thể có trong luật và khuyến khích các nhà lập pháp tái đầu tư vào giáo dục công lập ở cấp tiểu bang.

CASE là một tổ chức phi đảng phái. Chúng tôi sẽ không xác nhận các ứng cử viên cho một văn phòng được bầu, bao gồm các vị trí được bầu không đảng phái. Là công dân cá nhân, các thành viên của CASE không bị cấm tham gia vào các nỗ lực bầu cử khác nhau, nhưng quan tâm và hành động của họ không đại diện cho CASE trong khi làm điều đó. CASE bao gồm chủ yếu của cha mẹ, nhưng chúng tôi cũng làm việc với các thành viên cộng đồng và các nhà lãnh đạo kinh doanh.

Có nhiều khía cạnh cho nỗ lực này bao gồm các thành viên, truyền thông, nghiên cứu, lập kế hoạch sự kiện và vận động hành lang. Cam kết là khác nhau và có một nơi cho bất cứ ai có một niềm đam mê để tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh của chúng tôi và khu học chánh của chúng tôi.

Trường hợp infographic


MN nhà nước Capitol


Liên hệ với chúng tôi


Liên hệ với đại diện của bạn

  • Lập pháp và thống đốc cần phải nghe những gì các ưu tiên của bạn. Mất hai phút để nhắc nhở họ để giữ cho giáo dục một ưu tiên ở Minnesota.
  • Yêu cầu họ tiếp tục giáo dục một ưu tiên.
  • Ai đại diện cho tôi?
  • Hai phút là tất cả phải mất! Một cuộc gọi điện thoại nhanh chóng hoặc email làm cho một sự khác biệt. Tin nhắn có thể còn lại sau giờ làm tốt.

Mẹo vận động

  • Xác định mình là một thành phần.
  • Cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
  • Cảm ơn họ cho tất cả những nỗ lực của họ.
  • Yêu cầu họ "làm cho giáo dục là một ưu tiên" trong các cuộc thảo luận sắp tới ngân sách.
  • Đối với email, hãy chắc chắn để đặt "thành phần" trong dòng chủ đề.
  • Thông điệp chính là: "chúng ta cần một giáo dục đông dân để giữ cho nhà nước của chúng tôi mạnh mẽ."